Stresshantering

Med mindre stress och mer närvaro får du mer tid att leva

Stress är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning idag. Det är naturligt att stressa och vi är också byggda för att klara av det men det finns en gräns hur mycket som är hälsosamt. Denna gräns är väldigt olika för oss alla och det finns inget som är rätt eller fel. Det du känner i din kropp är rätt för dig – det enda du behöver göra är att lära känna och förstå dina egna signaler så att du stoppar innan det är försent.

 

Vad är stress

Stress har blivit vår tids största folksjukdom. Begrepp och definitioner inom området är inte alltid så enkla och det kan vara svårt att veta vad som egentligen menas när man pratar om stress. En vanlig missuppfattning är att stress är synonym till att ha för mycket att göra vilket inte är fallet. Enkelt kan man definiera stress som en mental överansträngning.                                

Att du känner dig stressad när du ställs inför särskilda påfrestningar är naturligt. Det är till och med nödvändigt med kroppsliga och psykologiska stressreaktioner för att du skall kunna reagera och agera på rätt sätt inför hot och utmaningar. I grunden är våra fysiologiska och psykologiska stressreaktioner inte farliga, tvärtom de är ändamålsenliga och fullt naturliga. 

Vad leder stress till

Stress uppstår då våra krav och förväntningar blir större än vår förmåga att hantera dem. Orsaken är olika och många gånger är det en kombination som ex problem på jobb eller skola, konflikter i relationer eller problem med hälsan. Stress kan upplevas på många olika sätt såsom koncentrationssvårigheter, dålig sömn, känsloutbrott, svårt att slappna av, andningen blir snabbare och kortisol och adrenalin utsöndras i kroppen.

Vi kan även vara stressade utan att veta om det och som leder till sk tunnelseende. Vi rusar fram i allt snabbare tempo vilket leder till att vi tappar kontakten med kroppens signaler.

Forskningen visar att om vi gå länge med för mycket stress försämras vårt minne, vi tappar ork och energi, blir oroliga, irriterade och får spänningar i kroppen. Detta kan då leda till huvudvärk, sömnsvårigheter och drabbar även våra relationer privat och i arbetet. I flera studier visas det också att de som har högre stressnivåer drabbas lättare av sjukdomar. När vi är stressade äter vi mer skräpmat, förkylningsvirus ökar, immunförsvaret sänks och läkningsförmågan blir sämre.

Varför blir vi stressade?

Stress är ett naturligt sätt för oss att ta oss ur farliga situationer. När vi upplever ett hot aktiveras den del av hjärnan som heter amygdala (vår ”alarmcentral”) och vårt nervsystems ”Fight or Flight”respons sätter igång och stresshormonen kortisol och adrenalin utsöndras i kroppen. Vi har haft stor hjälp av denna reaktion för att fly från tigrar och andra farliga djur för 1 000 år sedan men i takt med att välden förändrats har hoten både ökat och blivit annorlunda som ex krav och deadlines på jobbet, att klara ekonomin, att få ihop familj och arbete, att hänga med i sociala medier för att få en ”gilla” tryckning mm.

“Gå inte i andras fotspår – gör dina egna avtryck”