Samtal

Följ ditt hjärta

våga vara unik!

Stress är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning idag. Det är naturligt att stressa och vi är också byggda för att klara av det men det finns en gräns hur mycket som är hälsosamt. Denna gräns är väldigt olika för oss alla och det finns inget som är rätt eller fel. Det du känner i din kropp är rätt för dig – det enda du behöver göra är att lära känna och förstå dina egna signaler så att du stoppar innan det är försent.

LA Unique hjälper dig som vill förebygga eller har problem med stress att återta kontrollen över ditt liv. Du kommer att få hjälp med att hantera den ofrånkomliga stressen som är en del av livet och förändra den stress som är möjlig att göra någonting åt. Du kommer att få en ökad förståelse om vad stress är och hur du kan hantera den. Vi går metodiskt fram steg för steg för en ökad balans.

LA Unique arbetar med individer och grupper för att förebygga stress och utmattning. Vår erfarenhet är att genom rätt kunskaper, verktyg och insikter om ämnet minskar riskerna att hamna i ”stressfällan”. Utgångspunkten är din eller er nuvarande situation.

Du får:

  • Verktyg, kunskap och metoder för att hitta ett hållbart sätt för att klara livet i vardagen
  • Bättre balans i din kropp och själ
  • Ökad självinsikt
  • Ökad kroppskännedom
  • Ökad förståelse för ditt beteende

Vi börjar med ett förutsättningslöst möte där du får reflektera över din situation och se över hur du kan öka din möjlighet till återhämtning. Du får konkreta verktyg för att förebygga och minska din stress.  Efter första mötet väljer du hur du vill gå vidare och vi erbjuder olika paketlösningar.

Läs mer:

Stresshantering  >>

Att hantera stress handlar främst inte om att bli bättre på tidsoptimering,
utan att bestämma sig för vad som är viktigt i livet och börja prioritera detta. Antingen förändra situationen eller 
ändra inställning till den.”