Mindfulness

Finns inom dig som en djup inre resurs

 

Mindfulness har sitt ursprung från buddhismen. Där ser man det som ett tillstånd att vara här och nu genom en hög grad av fokus, det handlar om medveten närvaro. Definitionen av medveten närvaro innebär att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet och där man försöker att inte värdera och döma det man upplever i nuet utan bara observera och beskriva sin känsla. För mig är mindfulness ett sätt att verkligen få kontakt med livet.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som gör att vi kan ta vara på ögonblicket och utveckla våra fulla resurser. Med enkla övningar får vi hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Vi blir mer uppmärksamma och medvetna och vi lär oss att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt. 

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka – nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, som en “autopilot”. När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, oroar sig för det som ännu inte har hänt istället för att vara i nuet. Är man nedstämd eller deprimerad är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet. Det handlar om att återta kontakten med kroppen. Genom att lyssna på den och hitta kroppsliga sätt att hantera känslor, ger vi dem mindre makt över oss.

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och ett verkningsfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar. Omfattande forskning i framförallt USA och Storbritannien visar på goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar.

Bakgrund och forskning

Professor Jon Kabat Zinn, University Hospital i Massachusetts, är en av förgrundsfigurerna inom Mindfulness och har genom Jon Kabat-Zinns MBSR mindfulness- baserad stressreduktion integrerats med nutida västerländsk medicinsk kunskap. Han har forskat inom området  under 30 års tid och har gjort studier på personer med bland annat fibromyalgi och svåra utmattningssyndrom, där man har sett att blodtrycket minskar och den upplevda livskvaliteten ökar. Det finns även studier som visar att deprimerade personer mår bättre efter att ha praktiserat mindfulness. Dessutom är det den första tekniken som har visat sig ha störst effekt på personer med impulsstyrt beteende och de som har svårt att hantera känslor.

Jon Kabat Zin säger: ”Medvenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som de är. Den kräver inte att vi ändrar något”

Fördelar med mindfulness

Du

 • blir mer uppmärksam om vad som händer runt dig
 • ökar medvetenheten om dina tankar och känslor
 • ökar din energi
 • ökar din livskvalitet
 • ökar din förmåga att uppleva positiva känslor
 • minskar stress och oro
 • utvecklar en acceptans och förståelse för dig själv och därmed även för andra
 • ökar möjligheterna att du gör klokare val
 • sover bättre
 • uppskattar det goda som redan finns runt dig
 • blir mer i kontakt med dig själv, andra människor och livet omkring
 • blir mindre reaktiv över obehagliga upplevelser
 • ser att tankar och känslor kommer och går och att du flexibelt kan låta dom göra det
De 7 grundattityderna

Mindfulness lyfter fram 7 grundattityder för att nå ett tillstånd som är eftersträvbart:

 • Att inte sträva någonstans  /  Inte vara i dåtid eller framtid utan att vara i nuet
 • Att ha tillit/tilltro  /  Tillit till oss själva och våra egna resurser
 • Acceptans  /   Acceptera det som faktiskt är – att känna oss nöjda
 • Att släppa taget  /   Låta det som är vara
 • Att vara nyfiken  /  Ha ett nybörjarsinne, vara öppen för möjligheter och förändring
 • Att ha tålamod  /   Vara i processen och inte försöka skynda på
 • Att inte döma  /  Se det som är utan att värdera
Länkar för att få veta mer

YouTube:

Attityderna med Jon Kabat Zinn 

httpss://youtu.be/2n7FOBFMvXg

Artiklar:

 1. Skola införde mindfulness på schema: ”Vi har sett otroliga …

 2. Läkartidningen – Effekt av mindfulness studerad i …

 

Att leva i närvaro är att förebygga ohälsa – Det handlar om DIG

Det är du som gör jobbet men vi gör det TILLSAMMANS.

Våga plocka fram dina resurser!