MediYoga

En yogaform som passar nästan alla och som stillar ditt sinne

MediYoga kan definieras som en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem men som också bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. MediYogan är inte är en yogaform med fokus enbart på det fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, helheten och där andningen har en stor central roll.

MediYoga är en svenskt utvecklad terapeutisk yogaform som stöttar vår egen läkande förmåga, både fysiskt, mentalt och emotionellt.

Dess syfte och mission är att genom forskning och klinisk utvärdering skapa en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård. Det bedrivs ständigt forskning vid stora forskningscentra och sjukhus, så som Karolinska institutet och Danderyds sjukhus, på MediYoga som är den mest utforskade yogaformen i Sverige

MediYoga är utvecklad under kliniskt och terapeutiskt arbete med människor på flera hundra svenska arbetsplatser och i sjukvården sedan 1997. Den är också utvecklad utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier över hela världen på olika former av yoga, bland dem ett växande antal svenska studier. Arbetet med att kvalitetssäkra yogaformen utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är en central del i utvecklingsarbetet med MediYoga. Alla utbildade instruktörer i MediYoga har en grundläggande medicinsk kompetens.

 

Övningarna

De delar som ingår i övningarna i passen är andning, fysiska positioner, fysiska rörelser, ögonposition och ljud. Målet är att synkronisera dessa delar med varandra tillsammans med uppmärksamhetsträning i kroppen. Grunden och den röda tråden i träningen är andningen som är den del som tydligast knyter ihop de mentala och fysiska aspekterna.

Alla övningar utförs alltid utifrån en central utgångspunkt men där individen tränas i att själv avgöra och känna in vilken nivå av anpassning som behöver göras utifrån egen förmåga och kapacitet. Detta gör att alla personer kan delta (frisk som sjuk) i utövandet av MediYoga och tillgodogöra sig goda effekter.

Effekter

Minskad stress är en övergripande faktor som påverkar de flesta sjukdomstillstånd och relaterar till de flesta aspekter av vår hälsa. Yoga och meditation, i synnerhet MediYoga har visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress.

Vanliga effekter som påvisas i forskning av minskade stressnivåer är:

 • Ökad koncentration
 • Minskad trötthet/utmattning
 • Förbättrad sömn
 • Ökad motståndskraft och ökat immunförsvar
 • Minskade muskelproblem
 • Förbättrad mag-/tarmfunktion
 • Förbättrad hormonbalans
 • Sänkt blodtryck
 • Minskad huvudvärk/migrän
 • Minskad oro och ångest
 • Minskad nedstämdhet
 • Ökad kroppskännedom
 • Ökad självkännedom
 • Ökad KASAM (känsla av sammanhang)
Länkar

https//mediyoga.se kan du läsa mer om forskning kring yoga och olika typer av fysiska respektive psykiska besvär.

 

“Yoga är inget man tror på – det måste upplevas”