​Integritetspolicy enligt GDPR

För att ge våra besökare en bra upplevelse av vår webbplats använder vi cookies. Vi använder även cookies för statistik och trafikmätning. Du kan hantera och blockera cookies genom din webbläsare om du inte önskar detta.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behålla din relation med oss som kund eller eventuell kund. Vi har fått dina uppgifter från att du fyllt i ett kontaktformulär eller skickat e-post. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi har en relation eller max ett år.

Personuppgiftsansvarig är vd för LA Unique AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via uppgifter på hemsidan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs om dataskyddsförordningen, GDPR, hos Datainspektionen