För företag

Ett friskt företag gör skillnad

Friska och motiverade medarbetare är den viktigaste tillgången för ett framgångsrikt företag. Att investera i friskvård medan individen har god hälsa är mer lönsamt än att stå för kostnaderna när en anställd blir sjuk.

Den som blir sjukskriven för utmattningssyndrom säger inte alltid till i förväg. Helt plötsligt är personen bara borta, vilket kan resultera i att erfarenheter och kunskaper försvinner lika snabbt som medarbetaren. Övriga medarbetare behöver kanske ta vid och ta över arbetsuppgifter.

LA Unique utgår ifrån er verksamhet och kan erbjuda de tjänster ni har behov av för att kunna leva upp till ert arbetsgivaransvar. Jag skräddarsyr ett erbjudande/upplägg efter era önskemål och behov.

Jag genomför utmanande och insiktsgivande kurser, föreläsningar, workshop och individuella rådgivande samtal till företag och organisationer och kan ta fram konkreta handlingsplaner anpassade efter individens behov.

Läs mer om

MediYoga >>

Mindfulness >>

Stresshantering >>

“We are what we repeatedly do.
Excellence, then, is not an act, but a habit”

Aristoteles